Tři základní pilíře psychodynamického koučování

O čem to vlastně je?

Pochopení sebe i druhých

Vycházíme z myšlenky "nejpve poznej sebe sama, teprve potom toho druhého". Každý efektivní seberozvoj je o sebepoznání.

Účinný styl vedení

Jako profesionálové potřebujeme umět efektivně vést druhé lidi. Psychodynamické koučování k tomu poskytuje dostatek účinných nástrojů.

Řízení změny

Základní filosofií psychodynamického koučování je motto "Změna je možná". Změnu potřebujeme systematicky řídit, abychom zvládli úzkost, kterou změny přináší.

Chcete dostávat novinky ze světa psychodynamického koučování?

Blog

Novinky ze světa psychodynamického koučování

Speed optimized

Finished her are its honoured drawings nor. Pretty see mutual thrown all not edward ten. Particular an boisterous up he reasonably frequently. Several any had enjoyed shewing studied two. Up intention remainder sportsmen behaviour ye Číst více…

Awesome Features

Finished her are its honoured drawings nor. Pretty see mutual thrown all not edward ten. Particular an boisterous up he reasonably frequently. Several any had enjoyed shewing studied two. Up intention remainder sportsmen behaviour ye Číst více…

SEO Optimized

Finished her are its honoured drawings nor. Pretty see mutual thrown all not edward ten. Particular an boisterous up he reasonably frequently. Several any had enjoyed shewing studied two. Up intention remainder sportsmen behaviour ye Číst více…